Regulamin zajęć

Grafik jest ustalony na 30 dni i odnawia się automatycznie 7 dni przed końcem miesiąca.
Użytkownik może zapisać się na zajęcia nie dłużej jak 14 dni do przodu.
Liczba uczestników na każde zajęcia jest ograniczona. W przypadku gdy zabraknie miejsca na wybraną godzinę, można wpisać się na listę rezerwową. W momencie gdy zwolni się miejsce osoba z listy rezerwowej zostanie powiadomiona automatycznie poprzez sms oraz e-mail.
Osoba która zapisze się na zajęcia a nie przyjdzie oraz nie odwoła rezerwacji na 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć zostanie ukarana pobraniem jednego wejścia z jej karnetu, pod warunkiem że spowodowało to zabranie miejsca innej osobie.

Rezerwację można odwołać również telefonicznie.

info@crossfit.zgora.pl
tel. 513-418-158