CrossFit

CrossFit jest programem opracowanym przez Grega Glassmana. Jest treningiem siłowym i kondycyjnym, prowadzonym przy zachowaniu dużej intensywności, obejmującym szeroką gamę ćwiczeń z wielu dyscyplin sportowych. Zawiera elementy lekkoatletyki, gimnastyki sportowej i treningu siłowego. Główną cechą treningu CrossFit jest wszechstronność i funkcjonalność dzięki której optymalizujemy swoją sprawność.
CrossFit jest uniwersalnym programem. Jego skalowalność powoduje, że jest skierowany do każdego, niezależnie od poziomu sprawności i doświadczenia. Poprawia siłę, wytrzymałość oddechową i siłową, moc, szybkość, gibkość, zwinność, koordynację, równowagę i celność, a jego wypadkową jest szczupła i umięśniona sylwetka. Jest treningiem wykorzystywanym w oddziałach specjalnych oraz wśród profesjonalistów z wszelkich dyscyplin sportowych.
Poprzez ciągłą zmienność ćwiczeń tworzymy generalne przygotowanie fizyczne oraz przechodzimy więcej adaptacji poszerzając granice naszego doświadczenia. Wykorzystując w treningu ruchy funkcjonalne kształtujemy fundamentalne wzorce ruchów, które leżą u podstaw motoryczności człowieka i są niezbędnym elementem prawidłowego rozwoju motorycznego. Ich funkcjonalność jest użyteczna w ruchach życia codziennego. Intensywność treningu jest relatywna do poziomu intensywności ćwiczącego.

PODCZAS UKŁADANIA TRENINGÓW NAJWIĘKSZY NACISK KŁADZIEMY NA MECHANIKĘ RUCHU I CIĄGŁOŚĆ PRAWIDŁOWEGO WYKONYWANIA ĆWICZENIA. BEZ TECHNIKI NIE MA INTENSYWNOŚCI. PRAWIDŁOWA TECHNIKA W 100% ZMNIEJSZA RYZYKO NIEBEZPIECZEŃSTWA.
ZROBIĆ TRENING CROSSFIT ZNACZY ZROBIĆ TRENING NA POZIOMIE SWOJEJ INTENSYWNOŚCI

Zobacz CrossFit INTRO (treningi wprowadzające dla osób rozpoczynających swoją przygodę z CrossFit.)