Terminologia w CrossFit opiera się na różnych skrótach wyrażonych w języku angielskim. Poniżej przedstawiamy listę najpopularniejszych skrótów stosowanych w CrossFit.

AMRAP
– As Many Reps/Rounds as Possibile – tyle powtórzeń / rund, ile jesteś w stanie zrobić

For Time
– wykonanie zadania w jak najkrótszym czasie

EMOM
– every minute, on the minute (w każdą minutę określone zadanie , do końca minuty odpoczynek)

Rest
– odpoczynek

WOD
– Workout of the day – trening dnia

PR
– Personal record – osobisty rekord

Rep
– Repetition – powtórzenie

NO Rep
– błąd powtórzenia/ powtórzenie niezaliczone

MetCon
– Metabolic conditioning – ćwiczenia wydolnościowe/metaboliczne

Run
– bieganie

Row
– wiosłowanie

Jump Rope
– skakanka

Double Unders (DU)
– podwójne skoki na skakance

Gymnastics
– ćwiczenia gimnastyczne

Air Squat
– przysiad

Box Jumps
– wskoki na podwyższenie

Burpees
– padnij, powstań, podskocz’

Dips
– pompki na poręczach

Ring Dips
– pompki na kółkach gimnastycznych

Hand stand push up (HSPU)
– pompki w staniu na rękach

Knees to elbows (KTE; K2E)
– przenoszenie kolan do łokci w zwisie na drążku

Lunges
– wykroki

Muscle ups (MU)
– wspieranie ciągiem na kółkach gimnastycznych

Bar Muscle ups (BMU)
– wspieranie ciągiem na drążek

Pull-ups (PU)
– podciąganie na drążku

Chest to bar (C2B)
– podciąganie na drążku z dotknięciem drążka klatką piersiową

Push ups (PU)
– pompki klasyczne

Rope Climb
– wspinanie się po linie

Sit-ups
– brzuszki

Toes to bar (TTB; T2B)
– przenoszenie stóp do drążka w zwisie na drążku

Weightlifting
– podnoszenie ciężarów

Bench Press (BP)
– wyciskanie sztangi w leżeniu na ławce poziomej

Back squat (BS)
– przysiad ze sztangą na barkach (za głową)

Clean (CLN)
– zarzut sztangi

Power Clean (PC)
– zarzut na proste ręce

Squat Clean (SC)
– zarzut na siad

Clean and jerk (C&J)
– podrzut (dwubój olimpijski)

Deadlift (DL)
– martwy ciąg

Front squat (FS)
– przysiad ze sztangą na klatce piersiowej

Hang Clean
– zarzut z krótkiego (sztanga z kolan)

Kettlebell (KB) Swings
– wymachy ‚Kettlem’

Medicine Ball Clean
– zarzut piłką lekarską

Overhead squat (OHS)
– przysiad ze sztangą nad głową (przysiad rwaniowy)

Shoulder press / Push Press / Push Jerk
– wyciskanie sztangi sprzed głowy w pozycji stojącej

Power snatch (PSN)
– rwanie na ćwierćprzysiad / półprzysiad

Snatch (SN)
– Rwanie (dwubój olimpijski)

Sumo deadlift high pull (SDHP)
– martwy ciąg sumo z unoszeniem sztangi do brody

Thruster
– przysiad ze sztangą na klatce piersiowej z wyciśnięciem sztangi nad głowę

Turkish get-up (TGU)
– tureckie wstawanie

Archives by Subject: